Influencers culturals: 8 claus sobre els prescriptors 2.0

En un món 2.0 qualsevol persona apassionada i experimentada pot convertir-se en el millor prescriptor a través del seu blog o les xarxes socials. Analitzem 8 claus per entendre l’important paper que exerceixen els influencers en la difusió i comunicació cultural.

1. L’art de saber escoltar

La irrupció del món 2.0 en el dia a dia dels artistes i creadors i de les institucions culturals implica trencar amb la mentalitat conservadora: ara la comunicació és bidireccional i en igualtat de condicions. Per tant cal escoltar els usuaris i tenir més en compte que mai aquest “llibre de visites virtual” que suposen les xarxes socials.

2. Nous públics, noves comunitats

El potencial de les xarxes socials no exclou els mitjans tradicionals, són canals complementaris i es potencien mútuament. Al món 2.0 han sorgit nous públics i audiències, i són més actius en la cerca de novetats, referències, esdeveniments i també en la cocreació.

Influencers_Dani_Maritim_3

3. La importància del boca-orella

Segons l’estudi “El comportamiento del consumidor online”, entre el  49 y el 62% dels internautes practiquen la recomanació o WOM (Word of Mouth). Així, els seguidors a les xarxes socials són prescriptors: tenen la capacitat de connectar i influenciar a noves audiències.

4. Influencers: qui són?

Els nous influencers culturals són principalment bloggers i microbloggers (Twitter, Instagram, etc). Acostumen a ser apassionats d’una temàtica concreta, sovint també experts. I el que és més important: influencien a un públic que és diferent al dels mitjans tradicionals.

5. On són?

Normalment els bloggers també difonen els seus posts a les xarxes, que amplifiquen les seves audiències. Amb les xarxes socials també han aparegut prescriptors sense blog, que influencien exclusivament a les xarxes socials.

Influencers_Dani_Maritim_1

6. Què fan?

Ja no cal ser periodista ni escriure en un mitjà per fer recomanacions i donar l’opinió. Des del seu racó digital, els prescriptors culturals 2.0 tracten tot tipus de temàtiques (patrimoni cultural, art, teatre, cinema, viatges, màrqueting, agenda cultural, etc). Un exemple és el portal Recomana.cat, que aplega entusiastes del teatre que fan les seves recomanacions i crítiques.

Influencers_Dani_Maritim_4

Aquests prescriptors creen opinió i enceten debats a les xarxes socials, i per tant és important tenir-los en compte perquè ajuden a crear una determinada imatge de marca i a arribar a nous públics i audiències. Segons el fotògraf de National Geographic Jim Richardsons’han de tractar els bloggers com a autèntiques estrelles de rock”.

7. Com trobar-los i filtrar-los

Tot i que depèn molt de la temàtica, una simple cerca a Google o a les xarxes socials permet trobar fàcilment un gran número de bloggers i microbloggers rellevants. És important fixar-se no tant sols en la seva trajectòria i experiència o les seves accions, sinó en la qualitat dels seus continguts i en la seva comunitat (número de seguidors, comentaris, etc.).

Influencers

Finalment no podem oblidar-nos de les llistes públiques de Twitter que poden haver elaborat els mateixos influencers, els repositoris temàtics, les pròpies recomanacions entre bloggers o els premis vinculats a la blogosfera.

8. Com contactar-hi i establir relacions

Per construir relacions amb els influencers cal començar per seguir-los a les xarxes, fer comentaris als seus blogs, recomanar-los,…

L’important és que s’estableixin vincles “de veritat”, evitant que sentin que l’únic que perseguim és aprofitar la seva influència per a la pròpia notorietat. La relació ha de ser enriquidora i beneficiosa per a ambdues parts.