Google i les connexions neuronals

Per escriure aquest post he entrat a Google i he introduït termes com “Coneixement, surfejar, Googlejar”.

En primer lloc he pressuposat que algú ja havia escrit sobre aquest tema, que el meu contingut o coneixement no seria en cap cas “inèdit”. Gràcies al SEO, tots accedim a la mateixa informació i en el mateix ordre. Formem part del “ramat digital” que batejava J. Lanier.